Aktualności

Finansowanie B+R w regionach

Last update on 20 października 2017.

Początek jesieni przynosi kolejne uruchomienia środków na rozwój działalności badawczo-rozwojowej oraz wdrażanie wyników tych prac. Po ogłoszonych przez NCBR ogólnokrajowych naborach w ramach tzw. Szybkiej Ścieżki, czy kolejnych konkursów prowadzonych przez PARP w ramach poddziałania Badania na rynek, ciekawą ofertę wsparcia przygotowały instytucje regionalne.

Przedsiębiorcy chcący pozyskać fundusze na rozwój działalności B+R powinni zwrócić ...

Czytaj dalej

Rozporządzenie dotyczące cen transferowych podpisane przez Ministra Finansów (2)

Last update on 20 października 2017.

18 września 2017 roku w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych [dalej: Rozporządzenie] , na które wskazywaliśmy uwagę w ramach wrześniowego artykułu. Rozporządzenie weszło w życie 3 października br. i doprecyzowuje nowe obowiązki ...

Czytaj dalej

Czy koszty świadczeń na rzecz pracowników ulegną zwiększeniu?

Last update on 20 października 2017.

Pakiet medyczny, przewóz do miejsca pracy czy stołówka to jedne z najczęstszych benefitów finansowanych ze środków obrotowych pracodawcy, oferowanych pracownikom. Dotychczas ich opodatkowanie na gruncie VAT nie budziło problemów. Są świadczenia nieodpłatne (podstawę opodatkowania stanowi w tym przypadku koszt świadczenia tych usług poniesiony przez pracodawcę) albo odpłatne (za podstawę opodatkowania do tej pory uznawano kwotę ...

Czytaj dalej

Ustawa o VAT – usługi wykonywane przez członków zarządu spółek

Last update on 20 października 2017.

Minister Finansów 6 października 2017 r. wydał interpretację ogólną o nr PT3.8101.11.2017 dotyczącą usług wykonywanych przez członków zarządu spółek na podstawie umów cywilnoprawnych i ich kwalifikacji w świetle ustawy o VAT, gdy :

  • przychody są zaliczone do źródła przychodów określonego w art. 13 pkt 7 ustawy o PIT, czyli przychody otrzymywane są przez ...

Czytaj dalej

Nowa wersja struktury JPK_VAT

Last update on 17 października 2017.

Na stronie KAS została opublikowana nowa, trzecia wersja struktury JPK_VAT. Jest to uproszczona wersja, która będzie obowiązywać od stycznia 2018 r. Zmiany polegają na ograniczeniu liczby obowiązkowych pól do wypełnienia, m.in. w części dotyczącej danych adresowych podmiotu, który składa JPK_VAT (usunięto całkowicie podsekcje „AdresPodmiotu" oraz pole „REGON”). Dodano natomiast nowe pole „Email" - nieobligatoryjne. Ma ...

Czytaj dalej

Nowe zasady rozliczania VAT transakcji wewnątrzunijnych

Last update on 16 października 2017.

W ostatnich dniach Komisja Europejska opublikowała na stronie internetowej komunikat, w którym określiła ogólne założenia zmian w systemie podatku od wartości dodanej (VAT) na najbliższe lata. Jedną z nich ma być nowa zasada opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowych.

KE zakłada, że VAT ma być płacony przez sprzedawcę i wykazany na fakturze. Co do zasady będzie on musiał ...

Czytaj dalej

Podatkowe uproszczenia dla przedsiębiorców

Last update on 10 października 2017.

Ministerstwo Rozwoju i Finansów przygotowało projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.
Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie szeregu udogodnień dla podatników, w szczególności w podatkach dochodowych i VAT.

W projekcie zakładane jest zwiększenie limitu przychodów z 1,2 mln euro do 2 mln euro dla uznania ...

Czytaj dalej

JPK VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku

Last update on 10 października 2017.

4 października 2017 r. na stronie MF pojawiła się informacja dotycząca nadchodzącego obowiązku składania pliku JPK VAT dla mikroprzedsiębiorców.

Jak informuje Ministerstwo, od 1 stycznia 2018 r. ok. 1,6 mln mikroprzedsiębiorców dołączy do grona podatników VAT, którzy będą prowadzić elektroniczną ewidencję VAT (czyli rejestr sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesyłać ją jako JPK_VAT. Duże ...

Czytaj dalej

Ostrzeżenie Ministerstwa Finansów w sprawie prawidłowego określania podstawy opodatkowania VAT

Last update on 3 października 2017.

W dniu 29 września 2017 r. MF wydało kolejne ostrzeżenie dla podatników, przestrzegające przed manipulowaniem podstawą opodatkowania VAT przy sprzedaży towarów w formie zestawów, których poszczególne elementy opodatkowane są różnymi stawkami VAT.

Zdaniem resortu, sprzedawca, który chce obniżyć cenę całego zestawu powinien uczynić to w sposób proporcjonalny do każdego towaru w zestawie, a nie np ...

Czytaj dalej

Czy zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych tylko na niekorzyść podatników?

Last update on 3 października 2017.

Opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekt z dnia 22 września 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przynosi wiele zmian. Jest to zaskakujące, ale nie wszystkie wiążą się z ...

Czytaj dalej