Aktualności

Horyzontalny monitoring – nowość w polskim systemie podatkowym

Last update on 21 sierpnia 2017.

W opublikowanym w lipcu zarządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kierunków działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej na lata 2017-2020 wskazano na horyzontalny monitoring jako jeden ze sposobów mających zmniejszyć lukę podatkową. KAS planuje wdrożyć mechanizm współpracy z kluczowymi podatnikami, który będzie skutkować podpisaniem umowy o prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych, a także wykrywaniem ryzyka ...

Czytaj dalej

Sukcesja po zmarłym przedsiębiorcy – projekt ustawy

Last update on 1 sierpnia 2017.

Obecnie, wraz ze śmiercią przedsiębiorcy, kończy się byt prawny prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa. Wiąże się z tym szereg problemów dotyczących sfery prawa prywatnego i publicznego. W praktyce znacząco utrudniona jest kontynuacja bądź wznowienie działalności przedsiębiorstwa przez następców prawnych zmarłego przedsiębiorcy.

Z tych powodów Ministerstwo Rozwoju i Finansów wyszło z inicjatywą ustawodawczą i przedstawiło projekt ustawy ...

Czytaj dalej

Elektronika a VAT-marża

Last update on 1 sierpnia 2017.

Na stronie MF ukazał się komunikat w temacie obrotu nowymi towarami z kategorii elektronika w procedurze VAT-marża. Ministerstwo przestrzega przed stosowaniem tej szczególnej procedury uprawniającej do naliczenia  przez sprzedawcę podatku VAT tylko od marży, do dostawy nowych towarów, w tym szczególnie telefonów komórkowych.  Takie rozliczanie podatku VAT może wskazywać na chęć zaniżenia podstawy opodatkowania VAT ...

Czytaj dalej

Jednorazowa amortyzacja

Last update on 25 lipca 2017.

Już 3 sierpnia wejdą w życie przepisy odnośnie zmian w zasadach amortyzacji maszyn i urządzeń zaliczanych do środków trwałych. Oznacza to, że urządzenia nabywane już od początku tego roku mogą być pod pewnymi warunkami jednorazowo amortyzowane. Jednorazowa korzyść podatkowa może sięgnąć 13,5 tys. zł.

20 lipca 2017 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy ...

Czytaj dalej

Minister Rozwoju i Finansów wskazuje które transakcje obsługi kart płatniczych będą nadal zwolnione z VAT

Last update on 24 lipca 2017.

Nowe regulacje ustawy o VAT, które obowiązują od 1 lipca 2017 r., były przyczyną niepewności podatników dotyczących zwolnienia z VAT usług stanowiących element usług finansowych. Wydana interpretacja ogólna powinna w znacznym stopniu wyeliminować wątpliwości dotyczące opodatkowania kompleksowej obsługi realizacji transakcji płatniczych. Zdaniem Ministra takie usługi nadal powinny być kwalifikowane, jako usługi zwolnione z VAT.

Zmieniła ...

Czytaj dalej

Konkurs „Badania na rynek” na nowych zasadach!

Last update on 24 lipca 2017.

Dużą popularnością wśród składanych wniosków cieszą się m.in. projekty z sektora dot. produkcji maszyn, urządzeń, narzędzi i materiałów budowlanych.

Dofinansowanie skierowane jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wydatki inwestycyjne (prace budowlane, maszyny i urządzenia), usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.

Warunkiem ubiegania się o wsparcie jest wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez ...

Czytaj dalej

Co powinniśmy wiedzieć o MLI?

Last update on 24 lipca 2017.

Genezą stworzenia wielostronnego instrumentu były prace zapoczątkowane przez OECD w ramach projektu Base Erosion and Profit Shifting („BEPS”).

Zdaniem Państw OECD oraz G20 uczestniczących w projekcie BEPS, agresywne planowanie podatkowe stanowi poważne zagrożenie dla dochodów podatkowych, niezależności podatkowej i integralności systemów podatkowych poszczególnych państw.

Warto nadmienić, że od kwietnia 2015 r. Polska uczestniczyła w pracach ...

Czytaj dalej

Konsultacje podatkowe w sprawie JPK_VAT

Last update on 19 lipca 2017.

Ministerstwo Finansów zawiadomiło o rozpoczęciu konsultacji podatkowych dotyczących plików JPK_VAT. Podatnicy mają możliwość zgłaszania propozycji zmian technicznych i merytorycznych w schemie JPK_VAT, jakie ich zdaniem powinny zostać wprowadzone przez resort finansów.

CELE KONSULTACJI

Resort podkreśla, że to przedsiębiorcy mają największą wiedzę na temat swoich systemów IT finansowo-księgowych, dlatego też z uwagi na sygnały, jakie trafiają ...

Czytaj dalej

Zmiany w podatku dochodowym

Last update on 19 lipca 2017.

6 lipca 2017 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy zmieniającej przepisy o podatkach dochodowych, której celem jest uszczelnienie systemu podatkowego. Projektowane przez resort finansów zmiany mają być odpowiedzią na działania podatników skutkujące obniżaniem podstawy opodatkowania.

Poniżej przedstawiamy krótkie podsumowanie kilku istotnych obszarów zmian w CIT, które mogą mieć wpływ na zasady opodatkowania Państwa działalności:

ROZDZIELENIE ...

Czytaj dalej

Obowiązek dokumentacyjny dla spółek Skarbu Państwa

Last update on 13 lipca 2017.

Jednym z elementów wpływających na znaczące ograniczenie ryzyka podatkowego w działalności każdego przedsiębiorcy realizującego transakcje z podmiotami powiązanymi jest ustalenie, czy w odniesieniu do tych transakcji wystąpił obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Wydana w dniu 4 maja br. przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej interpretacja indywidualna stanowi potwierdzenie dotychczasowego stanowiska sądów i organów administracji podatkowej w ...

Czytaj dalej