Aktualności

Podatkowe uproszczenia dla przedsiębiorców

Last update on 10 października 2017.

Ministerstwo Rozwoju i Finansów przygotowało projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.
Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie szeregu udogodnień dla podatników, w szczególności w podatkach dochodowych i VAT.

W projekcie zakładane jest zwiększenie limitu przychodów z 1,2 mln euro do 2 mln euro dla uznania ...

Czytaj dalej

JPK VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku

Last update on 10 października 2017.

4 października 2017 r. na stronie MF pojawiła się informacja dotycząca nadchodzącego obowiązku składania pliku JPK VAT dla mikroprzedsiębiorców.

Jak informuje Ministerstwo, od 1 stycznia 2018 r. ok. 1,6 mln mikroprzedsiębiorców dołączy do grona podatników VAT, którzy będą prowadzić elektroniczną ewidencję VAT (czyli rejestr sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesyłać ją jako JPK_VAT. Duże ...

Czytaj dalej

Ostrzeżenie Ministerstwa Finansów w sprawie prawidłowego określania podstawy opodatkowania VAT

Last update on 3 października 2017.

W dniu 29 września 2017 r. MF wydało kolejne ostrzeżenie dla podatników, przestrzegające przed manipulowaniem podstawą opodatkowania VAT przy sprzedaży towarów w formie zestawów, których poszczególne elementy opodatkowane są różnymi stawkami VAT.

Zdaniem resortu, sprzedawca, który chce obniżyć cenę całego zestawu powinien uczynić to w sposób proporcjonalny do każdego towaru w zestawie, a nie np ...

Czytaj dalej

Czy zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych tylko na niekorzyść podatników?

Last update on 3 października 2017.

Opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekt z dnia 22 września 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przynosi wiele zmian. Jest to zaskakujące, ale nie wszystkie wiążą się z ...

Czytaj dalej

Ofensywa ustawodawcza w VAT

Last update on 3 października 2017.

Fiskus kontynuuje walkę z wyłudzeniami VAT, przedstawiając kolejne projekty zmian ustawy o podatku od towarów i usług, ale jednocześnie kusi uproszczeniami. Zapraszamy na naszą stronę, gdzie przedstawiamy podsumowanie proponowanych w ostatnich dniach zmian.

STIR

Rada Ministrów na wtorkowym posiedzeniu przyjęła projekt ustawy nowelizującej niektóre ustawy w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. Szef ...

Czytaj dalej

Rozliczenia podatkowe Polaków w Wielkiej Brytanii bez zmian

Last update on 25 września 2017.

Ministerstwo Finansów opublikowało informację, w której uspokaja Polaków mieszkających poza granicami kraju. W komunikacie wskazano, że przyjęcie tzw. konwencji MLI nie zmieni sposobu rozliczania podatków przez Polaków mieszkających i żyjących za granicą, w tym w Wielkiej Brytanii .

Przyjęcie Wielostronnej konwencji podatkowej (Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties, tzw. konwencja MLI) pociągnie za sobą zmianę ...

Czytaj dalej

Split payment coraz bliżej

Last update on 22 września 2017.

Na wtorkowym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w VAT dotyczący podzielonej płatności tzw. split payment.

Zgodnie z propozycją zmian podzielona płatność za towary i usługi ma obowiązywać od 1 kwietnia 2018 r. W uproszczeniu split payment polega na podziale wynagrodzenia za nabyte towary lub usługi na kwotę netto, która trafia na rachunek bankowy dostawcy ...

Czytaj dalej

Wyrok TSUE w sprawie C-605/15 (Aviva)

Last update on 21 września 2017.

Zwolnienie z usług świadczonych przez niezależne grupy osób na rzecz swoich członków dotyczy jedynie podmiotów prowadzących działalność w interesie publicznym – przełomowy wyrok TSUE.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 21 września 2017 r. w sprawie C-605/15 Minister Finansów przeciwko Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w Warszawie wyjaśnił, że zwolnienie z ...

Czytaj dalej

Brak zwolnienia akcyzowego od energii elektrycznej a redukcja chemiczna

Last update on 19 września 2017.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) w dniu 7 września 2017 r. wydał wyrok w trybie prejudycjalnym (C-465/15) w zakresie braku zwolnienia z opodatkowania energii elektrycznej służącej do zasilania dmuchaw przeznaczonych do sprężania powietrza stosowanego w wielkim piecu w procesie produkcji surówki hutniczej w drodze redukcji chemicznej. Istota pytania zadanego przez niemiecki sąd TSUE ...

Czytaj dalej

Zmiany wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków oraz nowe nabory w ramach Szybkiej Ścieżki

Last update on 19 września 2017.

Zakończenie wakacji to również w funduszach europejskich okres kilku ważnych zmian dla beneficjentów i wnioskodawców. W sierpniu zostały opublikowane przez Ministerstwo Rozwoju nowe wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków, natomiast wrzesień przyniósł ogłoszenie kolejnych, nieco zmienionych, naborów w ramach konkursów Szybkiej Ścieżki

1 września Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkursy w ramach Poddziałania 1.1 ...

Czytaj dalej