Aktualności

Oczekiwane rozporządzenie dotyczące dokumentacji cen transferowych złożone do podpisu Ministra Finansów

Last update on 19 września 2017.

Dnia 7 września 2017 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiła się finalna wersja rozporządzenia w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych („Rozporządzenie”) . W przeciwieństwie do wstępnego projektu Rozporządzenia z czerwca br., jego finalna wersja zawiera wiele pozytywnych zmian w stosunku do ostatniego projektu rozporządzenia.

Celem Rozporządzenia jest ...

Czytaj dalej

Nie zawsze sankcja VAT

Last update on 19 września 2017.

W wyroku z dnia 23 sierpnia 2017 r. (sygn. akt. I SA/Po1273/16) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu nie zgodził się ze stanowiskiem organu podatkowego w kwestii zastosowania sankcji VAT w przypadku błędnego zakwalifikowania transakcji sprzedaży składników majątku.

Sprawa była związana z kontrolą przeprowadzoną u podatniczki, która dokonała zbycia zakładu betoniarskiego. Po przeprowadzonej kontroli ...

Czytaj dalej

Opinia rzecznika generalnego TSUE w sprawie procedury zwrotu VAT podróżnym

Last update on 8 września 2017.

Wczoraj rzecznik generalny TSUE wydał opinię w sprawie pytania zadanego w trybie prejudycjalnym (C-307/16): czy dyrektywa VAT stoi na przeszkodzie przepisom krajowym ustawy o VAT przewidującym w ramach procedury zwrotu VAT podróżnym, że aby miało zastosowanie zwolnienie, podatnik powinien osiągnąć minimalny pułap obrotów za poprzedni rok podatkowy lub zawrzeć umowę z podmiotem uprawnionym do ...

Czytaj dalej

Udzielenie licencji nie zawsze rozliczane jest jako usługa ciągła - wyrok NSA z dnia 5 września 2017 r. o sygn. I FSK 2319/15.

Last update on 8 września 2017.

Dla usług udzielania licencji, którym nie ustalono określonych terminów rozliczeń bądź płatności, moment powstania obowiązku podatkowego w VAT powstanie na zasadach ogólnych. Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT jest nim moment wykonania usługi.

NSA uznał, że to chwila wykonania usługi z tytułu udzielenia licencji do korzystania z aplikacji komputerowej wyznacza moment obowiązku ...

Czytaj dalej

Najnowsze orzeczenia dotyczące wniesienia znaku towarowego aportem do Spółki

Last update on 2 września 2017.

Skutki podatkowe w PIT otrzymania od spółki w gotówce równowartości należnego podatku VAT w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego do tej spółki

NSA orzekł w bardzo ważnej sprawie dotyczącej skutków w podatku dochodowym otrzymania od spółki do której wniesiono wkład niepieniężny równowartości VAT należnego z tytułu tego aportu (wyrok z dnia 31 sierpnia 2017 r ...

Czytaj dalej

KAS opublikowało 30 sierpnia br. informację na temat opiniowania wniosków o interpretację dotyczących darowizny znaków towarowych

Last update on 31 sierpnia 2017.

Szef KAS na stronie internetowej zwraca uwagę na wnioski o wydanie interpretacji podatkowej, w których podatnicy PIT dążą do uzyskania wyjaśnień przedstawiając stan faktyczny wskazujący, w opinii Szefa KAS, na możliwość zastosowania przepisów o przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania.

Opisywany schemat składa się z następujących etapów:

  • założenie spółki osobowej, niebędącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (spółka ...

Czytaj dalej

Wartość palet zwiększa podstawę opodatkowania VAT

Last update on 29 sierpnia 2017.

Naczelny Sąd Administracyjny, w wydanym 25 sierpnia 2017 r. wyroku o sygn. I FSK 1315/15, potwierdził prezentowane już wcześniej stanowisko organów podatkowych (np. w interpretacji indywidualnej DIS w Warszawie z dnia 23 października 2015 r. o sygn. IPPP3/4512-643/15-2/ISZ), że dostawa palet jest czynnością pomocniczą w stosunku do dostawy towarów, a zatem ...

Czytaj dalej

Konsultacje podatkowe dotyczące należytej staranności w podatku VAT

Last update on 29 sierpnia 2017.

Ministerstwo Finansów opublikowało opinie przesłane w ramach konsultacji podatkowych w sprawie listy przesłanek należytej staranności po stronie nabywcy w transakcjach krajowych. Tym samym, zakończył się pierwszy etap konsultacji podatkowych, dotyczących należytej staranności w podatku VAT.

Na stronie MF można zapoznać się z opiniami – propozycjami poszczególnych podmiotów zaangażowanych w konsultacje, w tym przede wszystkim izb gospodarczych ...

Czytaj dalej

WSA potwierdza możliwość korekty podatku naliczonego w wyniku komercjalizacji projektu badawczego

Last update on 24 sierpnia 2017.

Co do zasady, instytucje badawcze prowadzące badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe realizowane w ramach działalności statutowej nie mają możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z tym, że działalność ta nie podlega opodatkowaniu VAT. Prawo do odliczenia przysługuje jednak w stosunku do czynności opodatkowanych VAT np. zakupy dokonane w związku z komercyjnym zbyciem ...

Czytaj dalej

Zatrudnianie cudzoziemców a PIT

Last update on 24 sierpnia 2017.

Zatrudnienie cudzoziemca na terytorium Polski wiąże się z obowiązkiem opodatkowania jego dochodów w Polsce, niezależnie od faktu, czy obcokrajowiec posiada certyfikat rezydencji z innego państwa. Zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) osoby fizyczne, które nie mają na terytorium Polski miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu ...

Czytaj dalej