Aktualności

Konkurs „Badania na rynek” na nowych zasadach!

Last update on 24 lipca 2017.

Dużą popularnością wśród składanych wniosków cieszą się m.in. projekty z sektora dot. produkcji maszyn, urządzeń, narzędzi i materiałów budowlanych.

Dofinansowanie skierowane jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wydatki inwestycyjne (prace budowlane, maszyny i urządzenia), usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.

Warunkiem ubiegania się o wsparcie jest wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez ...

Czytaj dalej

Co powinniśmy wiedzieć o MLI?

Last update on 24 lipca 2017.

Genezą stworzenia wielostronnego instrumentu były prace zapoczątkowane przez OECD w ramach projektu Base Erosion and Profit Shifting („BEPS”).

Zdaniem Państw OECD oraz G20 uczestniczących w projekcie BEPS, agresywne planowanie podatkowe stanowi poważne zagrożenie dla dochodów podatkowych, niezależności podatkowej i integralności systemów podatkowych poszczególnych państw.

Warto nadmienić, że od kwietnia 2015 r. Polska uczestniczyła w pracach ...

Czytaj dalej

Konsultacje podatkowe w sprawie JPK_VAT

Last update on 19 lipca 2017.

Ministerstwo Finansów zawiadomiło o rozpoczęciu konsultacji podatkowych dotyczących plików JPK_VAT. Podatnicy mają możliwość zgłaszania propozycji zmian technicznych i merytorycznych w schemie JPK_VAT, jakie ich zdaniem powinny zostać wprowadzone przez resort finansów.

CELE KONSULTACJI

Resort podkreśla, że to przedsiębiorcy mają największą wiedzę na temat swoich systemów IT finansowo-księgowych, dlatego też z uwagi na sygnały, jakie trafiają ...

Czytaj dalej

Zmiany w podatku dochodowym

Last update on 19 lipca 2017.

6 lipca 2017 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy zmieniającej przepisy o podatkach dochodowych, której celem jest uszczelnienie systemu podatkowego. Projektowane przez resort finansów zmiany mają być odpowiedzią na działania podatników skutkujące obniżaniem podstawy opodatkowania.

Poniżej przedstawiamy krótkie podsumowanie kilku istotnych obszarów zmian w CIT, które mogą mieć wpływ na zasady opodatkowania Państwa działalności:

ROZDZIELENIE ...

Czytaj dalej

Obowiązek dokumentacyjny dla spółek Skarbu Państwa

Last update on 13 lipca 2017.

Jednym z elementów wpływających na znaczące ograniczenie ryzyka podatkowego w działalności każdego przedsiębiorcy realizującego transakcje z podmiotami powiązanymi jest ustalenie, czy w odniesieniu do tych transakcji wystąpił obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Wydana w dniu 4 maja br. przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej interpretacja indywidualna stanowi potwierdzenie dotychczasowego stanowiska sądów i organów administracji podatkowej w ...

Czytaj dalej

Zwiększenie transparentności największych podatników

Last update on 10 lipca 2017.

W dobie podjęcia zdecydowanych środków mających zaradzić agresywnym optymalizacjom, zarówno państwa jak i organizacje międzynarodowe planują wdrażanie różnych metod zmierzających do ukrócenia tego procederu. Polegają one nie tylko na zmianach sposobów opodatkowania lub weryfikowania działań podatników przez organy podatkowe.

W ostatnich tygodniach na szczeblu krajowym oraz europejskim podjęte zostały kroki w celu zwieszenia jawności danych ...

Czytaj dalej

Alert - pierwsze zasiedlenie w VAT

Last update on 10 lipca 2017.

W dniu 4 lipca 2017 r. rzecznik generalny TSUE wydał opinię w przedmiocie pierwszego zasiedlenia na gruncie polskich przepisów o VAT. Pojęcie to ma istotne znaczenie dla prawidłowego ustalenia zasad opodatkowania VAT obrotu nieruchomościami zabudowanymi w Polsce. Zdaniem Campos Sánchez-Bordona, w sytuacji gdy wykonawca zasiedli budynek dla jego własnych potrzeb, to przy jego późniejszym zbyciu ...

Czytaj dalej

Nowość - Rejestr dłużników należności publicznoprawnych

Last update on 7 lipca 2017.

7 kwietnia 2017 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. Wśród licznych zmian, których celem jest polepszenie sytuacji wierzycieli, powołany został Rejestr Należności Publicznoprawnych, który zacznie funkcjonować od 1 stycznia 2018 roku. Jego celem jest ewidencjonowanie dłużników należności publicznoprawnych.

Co będzie ujawnione w rejestrze

Rejestr zawierać będzie informacje o ...

Czytaj dalej

Objaśnienia Ministerstwa Finansów w zakresie odwróconego obciążenia podatkiem VAT transakcji dotyczących świadczenia usług budowlanych

Last update on 4 lipca 2017.

Wczoraj po południu Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia w zakresie odwróconego obciążenia podatkiem VAT transakcji dotyczących świadczenia usług budowlanych. To lista 8 najczęściej zadawanych pytań odnośnie mechanizmu reverse charge w branży budowlanej. Wśród wyjaśnień znajdziemy odpowiedzi na pytania związane z rozliczaniem VAT przez Inwestora, który jest jednocześnie Głównym Wykonawcą oraz refakturowaniem usług. Przedsiębiorcy prowadzący działalność budowlaną ...

Czytaj dalej

Webinarium JPK - możliwość zapisu na bezpłatne warsztaty online

Last update on 29 czerwca 2017.

Warsztaty online prowadzone przez ekspertów Accreo pt. „JPK - zmiany od 1 września 2017 r. oraz wskazówki jak radzić sobie z już obowiązującymi przepisami”

W ostatnim czasie, Ministerstwo Finansów przeprowadziło weryfikacje wysłanych przez podatników Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK_VAT) przy użyciu narzędzia ANALIZATOR_JPK. W związku z dokonaną analizą wykryto szereg nieprawidłowości w plikach przesłanych przez podatników, m ...

Czytaj dalej