Aktualności

Archiwum kategorii: Podatki

Wyrok TSUE w sprawie C-605/15 (Aviva)

Last update on 21 września 2017.

Zwolnienie z usług świadczonych przez niezależne grupy osób na rzecz swoich członków dotyczy jedynie podmiotów prowadzących działalność w interesie publicznym – przełomowy wyrok TSUE.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 21 września 2017 r. w sprawie C-605/15 Minister Finansów przeciwko Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w Warszawie wyjaśnił, że zwolnienie z ...

Czytaj dalej

Brak zwolnienia akcyzowego od energii elektrycznej a redukcja chemiczna

Last update on 19 września 2017.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) w dniu 7 września 2017 r. wydał wyrok w trybie prejudycjalnym (C-465/15) w zakresie braku zwolnienia z opodatkowania energii elektrycznej służącej do zasilania dmuchaw przeznaczonych do sprężania powietrza stosowanego w wielkim piecu w procesie produkcji surówki hutniczej w drodze redukcji chemicznej. Istota pytania zadanego przez niemiecki sąd TSUE ...

Czytaj dalej

Oczekiwane rozporządzenie dotyczące dokumentacji cen transferowych złożone do podpisu Ministra Finansów

Last update on 19 września 2017.

Dnia 7 września 2017 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiła się finalna wersja rozporządzenia w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych („Rozporządzenie”) . W przeciwieństwie do wstępnego projektu Rozporządzenia z czerwca br., jego finalna wersja zawiera wiele pozytywnych zmian w stosunku do ostatniego projektu rozporządzenia.

Celem Rozporządzenia jest ...

Czytaj dalej

Nie zawsze sankcja VAT

Last update on 19 września 2017.

W wyroku z dnia 23 sierpnia 2017 r. (sygn. akt. I SA/Po1273/16) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu nie zgodził się ze stanowiskiem organu podatkowego w kwestii zastosowania sankcji VAT w przypadku błędnego zakwalifikowania transakcji sprzedaży składników majątku.

Sprawa była związana z kontrolą przeprowadzoną u podatniczki, która dokonała zbycia zakładu betoniarskiego. Po przeprowadzonej kontroli ...

Czytaj dalej

Opinia rzecznika generalnego TSUE w sprawie procedury zwrotu VAT podróżnym

Last update on 8 września 2017.

Wczoraj rzecznik generalny TSUE wydał opinię w sprawie pytania zadanego w trybie prejudycjalnym (C-307/16): czy dyrektywa VAT stoi na przeszkodzie przepisom krajowym ustawy o VAT przewidującym w ramach procedury zwrotu VAT podróżnym, że aby miało zastosowanie zwolnienie, podatnik powinien osiągnąć minimalny pułap obrotów za poprzedni rok podatkowy lub zawrzeć umowę z podmiotem uprawnionym do ...

Czytaj dalej

Udzielenie licencji nie zawsze rozliczane jest jako usługa ciągła - wyrok NSA z dnia 5 września 2017 r. o sygn. I FSK 2319/15.

Last update on 8 września 2017.

Dla usług udzielania licencji, którym nie ustalono określonych terminów rozliczeń bądź płatności, moment powstania obowiązku podatkowego w VAT powstanie na zasadach ogólnych. Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT jest nim moment wykonania usługi.

NSA uznał, że to chwila wykonania usługi z tytułu udzielenia licencji do korzystania z aplikacji komputerowej wyznacza moment obowiązku ...

Czytaj dalej

Najnowsze orzeczenia dotyczące wniesienia znaku towarowego aportem do Spółki

Last update on 2 września 2017.

Skutki podatkowe w PIT otrzymania od spółki w gotówce równowartości należnego podatku VAT w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego do tej spółki

NSA orzekł w bardzo ważnej sprawie dotyczącej skutków w podatku dochodowym otrzymania od spółki do której wniesiono wkład niepieniężny równowartości VAT należnego z tytułu tego aportu (wyrok z dnia 31 sierpnia 2017 r ...

Czytaj dalej

Wartość palet zwiększa podstawę opodatkowania VAT

Last update on 29 sierpnia 2017.

Naczelny Sąd Administracyjny, w wydanym 25 sierpnia 2017 r. wyroku o sygn. I FSK 1315/15, potwierdził prezentowane już wcześniej stanowisko organów podatkowych (np. w interpretacji indywidualnej DIS w Warszawie z dnia 23 października 2015 r. o sygn. IPPP3/4512-643/15-2/ISZ), że dostawa palet jest czynnością pomocniczą w stosunku do dostawy towarów, a zatem ...

Czytaj dalej

Konsultacje podatkowe dotyczące należytej staranności w podatku VAT

Last update on 29 sierpnia 2017.

Ministerstwo Finansów opublikowało opinie przesłane w ramach konsultacji podatkowych w sprawie listy przesłanek należytej staranności po stronie nabywcy w transakcjach krajowych. Tym samym, zakończył się pierwszy etap konsultacji podatkowych, dotyczących należytej staranności w podatku VAT.

Na stronie MF można zapoznać się z opiniami – propozycjami poszczególnych podmiotów zaangażowanych w konsultacje, w tym przede wszystkim izb gospodarczych ...

Czytaj dalej

WSA potwierdza możliwość korekty podatku naliczonego w wyniku komercjalizacji projektu badawczego

Last update on 24 sierpnia 2017.

Co do zasady, instytucje badawcze prowadzące badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe realizowane w ramach działalności statutowej nie mają możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z tym, że działalność ta nie podlega opodatkowaniu VAT. Prawo do odliczenia przysługuje jednak w stosunku do czynności opodatkowanych VAT np. zakupy dokonane w związku z komercyjnym zbyciem ...

Czytaj dalej