Aktualności

Archiwum kategorii: Prawo

Sukcesja po zmarłym przedsiębiorcy – projekt ustawy

Last update on 1 sierpnia 2017.

Obecnie, wraz ze śmiercią przedsiębiorcy, kończy się byt prawny prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa. Wiąże się z tym szereg problemów dotyczących sfery prawa prywatnego i publicznego. W praktyce znacząco utrudniona jest kontynuacja bądź wznowienie działalności przedsiębiorstwa przez następców prawnych zmarłego przedsiębiorcy.

Z tych powodów Ministerstwo Rozwoju i Finansów wyszło z inicjatywą ustawodawczą i przedstawiło projekt ustawy ...

Czytaj dalej

Nowość - Rejestr dłużników należności publicznoprawnych

Last update on 7 lipca 2017.

7 kwietnia 2017 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. Wśród licznych zmian, których celem jest polepszenie sytuacji wierzycieli, powołany został Rejestr Należności Publicznoprawnych, który zacznie funkcjonować od 1 stycznia 2018 roku. Jego celem jest ewidencjonowanie dłużników należności publicznoprawnych.

Co będzie ujawnione w rejestrze

Rejestr zawierać będzie informacje o ...

Czytaj dalej

Funkcjonowanie jednoosobowej spółkia z ograniczoną odpowiedzialnością

Last update on 12 maja 2017.

Kodeks spółek handlowych (dalej „ksh”) wprowadza szczególne wymogi związane z funkcjonowaniem jednoosobowych spółek. Poniżej przedstawione zostały najważniejsze informacje, które powinny wyjaśnić wszystkie odmienności oraz pomóc w prowadzeniu działalności w tej formie.

Zgodnie z definicją znajdującą się w art. 4 § 1 pkt 3) ksh spółką jednoosobową jest spółka kapitałowa, w której wszystkie udziały albo akcje należą ...

Czytaj dalej

Rejestracja spółki przez Internet

Last update on 17 marca 2017.

W związku ze stałym wzrostem liczby postępowań rejestracyjnych przed Wydziałami Gospodarczymi Sądów Rejonowych, ich digitalizacja jest jedną z możliwości przyspieszenia postępowań sądowych i sprostania wymogom obrotu gospodarczego. Od kilku lat funkcjonuje platforma Ministerstwa Sprawiedliwości umożliwiająca rejestrację spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, jawnych oraz komandytowych poprzez system teleinformatyczny. Tzw. „Tryb S24” jest stale udoskonalany, obecnie oprócz rejestracji ...

Czytaj dalej

Dematerializacja akcji

Last update on 17 marca 2017.

Wraz z końcem stycznia br. na stronach RCL (Rządowe Centrum Legislacji) opublikowany został projekt nowelizacji kodeksu spółek handlowych. Proponowane zmiany dotyczą w szczególności dematerializacji akcji tj. pozbawienia papieru wartościowego jego materialnego nośnika i zastąpienia go zapisem elektronicznym w odpowiednim rejestrze. Dematerializacja ma objąć akcje wszystkich spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych.

W uzasadnieniu do projektu ustawodawca wskazuje ...

Czytaj dalej

Udzielenie absolutorium

Last update on 15 marca 2017.

Jak co roku zbliża się czas, podczas którego wspólnicy (akcjonariusze) będą rozpatrywać sprawozdania zarządu i sprawozdania finansowe za ostatni rok obrotowy. Jednocześnie, w ramach zgromadzeń, wspólnicy podejmować będą uchwały odnośnie udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. W niniejszym artykule wskażemy jak poprawnie przeprowadzić głosowania w przedmiocie absolutorium oraz jakie są ...

Czytaj dalej

Przepisy będące podstawą powództw o zwrot ryczałtów za noclegi uznane przez TK za niezgodne z Konstytucją

Last update on 29 listopada 2016.

W dniu 24 listopada 2016 roku Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie K 11/15 z wniosku Związku Pracodawców "Transport i Logistyka Polska" dotyczący ryczałtów za noclegi podczas podróży służbowej.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy będące najczęstszą podstawą powództw kierowców o zwrot kosztów podróży służbowej w zakresie, w jakim znajdują zastosowanie do kierowców wykonujących przewozy ...

Czytaj dalej

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego

Last update on 21 września 2016.

Dnia 8 września 2016 r. weszła w życie ustawa nowelizująca Kodeks postępowania cywilnego. Ma ona na celu stworzenie możliwości wnoszenia pism procesowych za pomocą systemu teleinformatycznego oraz dokonywania doręczeń elektronicznych. Ponadto zawiera szereg funkcji usprawniających proces cywilny, w szczególności zwiększa zakres dostępu do sądu przez poszerzenie katalogu spraw, które będą rozpoznawane w postępowaniach elektronicznych. Liberalizuje ...

Czytaj dalej

Nowe formy składania oświadczeń woli

Last update on 21 września 2016.

8 września 2016 r. weszła w życie nowelizacja przepisów prawa cywilnego materialnego i procesowego, na mocy której obok dotychczasowej formy pisemnej, pojawia się forma elektroniczna i dokumentowa.

      I. Forma dokumentowa

Forma dokumentowa stanowi mniej rygorystyczną wersje formy pisemnej, obie mają charakter równoważny i powodują te same skutki. Uzasadnieniem wprowadzenia nowej formy oświadczenia woli jest odpowiedź ...

Czytaj dalej

Ograniczenia w obrocie nieruchomościami w kontekście transakcji na udziałach

Last update on 19 lipca 2016.

Z dniem 30 kwietnia 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (dalej jako: „Ustawa”), która w znacznym stopniu ogranicza prywatny obrót nieruchomościami rolnymi o powierzchni co najmniej 0,3 ha.

   I. Ograniczenia w nabywaniu nieruchomości rolnych przez przedsiębiorców.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami nabywcą nieruchomości rolnej może być jedynie rolnik indywidualny, czyli ...

Czytaj dalej

  • Strona 1 z 2
  • 1
  • 2