Usługi

Doradztwo Podatkowe

Accreo świadczy usługi bieżącego doradztwa podatkowego w zakresie wszystkich rodzajów podatków (VAT, CIT, PIT, PCC, akcyza i inne) dla podmiotów działających w różnych sektorach gospodarki.

Z doświadczenia wiemy, że do najważniejszych cech bieżącego doradztwa należą kompleksowość postrzegania problemu klienta oraz szybkość analizy, przy zachowaniu należytej jakości. Gotowe scenariusze działań dostarczamy w możliwie najkrótszym czasie. Zapewniamy wysoki poziom porad, dbając o szczegóły. W ramach usług bieżącego doradztwa wspieramy przedsiębiorców we wszystkich płaszczyznach i na każdym etapie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Potrzeby klientów traktujemy priorytetowo. Nasze porady umożliwiają podjęcie korzystnej
i zarazem bezpiecznej podatkowo decyzji biznesowej. Nie unikamy jasnego wskazania rekomendacji.

Nasze usługi w zakresie bieżącego doradztwa podatkowego obejmują m.in.:

  • weryfikację przyjętego przez klientów sposobu rozliczeń ze wskazaniem obszarów wymagających korekty, zarówno w kontekście powtarzalnych operacji biznesowych, jak i incydentalnych czynności;
  • doradztwo w czasie rzeczywistym w zakresie problemów podatkowych występujących w toku bieżącej działalności;
  • przedstawianie zwięzłych ustnych oraz pisemnych porad na temat konsekwencji planowanych przez podatników działań;
  • sporządzanie porad pisemnych w formie memorandum lub opinii, zawierających ogólną ocenę podatkową rozważanych scenariuszy z powołaniem przepisów lub orzecznictwa;
  • proponowanie wdrożenia metodologii mających na celu wykorzystanie dostępnych mechanizmów umożliwiających poprawę płynności finansowej;
  • analizę rozliczeń w celu identyfikacji i ograniczenia ryzyk podatkowych.